Intresse­bolag och aktieinnehav


Gällö Timber

Gällö Timber AB

Ett sågverk i Gällö Jämtland med cirka 140 anställda och en produktion på över 340 000 kubikmeter sågade trävaror. SCA och Persson Invest äger sågverket med hälften var. 


NHP Sverige AB

NHP Sverige AB

Fastighetsbolaget utvecklar en tomt för Truck Stop och köpcentrum vid E6 i Stenungsund. Hälftenägt tillsammans med NHP Eiendom.


JP Vind

JP Vind AB

Bolag med säte i Östersund projekterar vindkraftsparker i södra Norrland. Målsättningen är att bygga och producera vindkraft. Ägs av Jämtkraft och Persson Invest med hälften var.

Mullbergs Vindpark AB

Mullbergs vindpark genererar inte bara el utan även kraft för bygden. Utöver arbetstillfällen under byggnation och drift så utgår även bygdepeng samt ersättningar till markägare och rennäring. Ägs av Jämtkraft och Persson Invest med hälften var.

Hocksjön vind AB

I Hocksjön pågår en investering där vi just nu bygger 23 vindkraftsverk. Energin från 1 varv från ett vindkraftverk kommer genererar 9 kWh vilket räcker till ca 5 mil i en elbil. Den årliga produktion på 430 GWh motsvarar 46% av Jämtkrafts totala energiproduktion från sina 17 vattenkraftsanläggningar. Projektet ägs av Persson Invest (25%) och Jämtkraft (75%) 

Offerdalsvind

Persson Invest äger 700 andelar i Offeradalsvind vilket motsvarar ca 16% av ägandet. Persson Invest har varit med som delägare sedan starten och verket har varit i drift sedan 2005.


Diös Fastigheter AB

Diös Fastigheter AB

Ett börsnoterat bolag med huvudkontor i Östersund som förvaltar cirka 350 fastigheter norr om Dalälven. Persson Invests ägarandel är 15,4%. 


NHP Eiendom AS

NHP Eiendom AS

Fastighetsbolaget med huvudkontor i Trondheim utvecklar och förvaltar ett tjugotal olika köpcentra över hela Norge. Persson Invests ägarandel är 14,1%.


JP Vind
Bjorn Rentzhog, VD och Koncernchef Persson Invest

Björn Rentzhog

VD och Koncernchef

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB