Områden & bolag

Från starten med hästhandel har familjeföretaget Persson Invest expanderat till flera olika branscher. 


Bilbolaget

Bilar

Vår bilhandel sker i Bilbolaget Nord AB. Totalt finns vi på 15 orter mellan Härnösand och Kiruna. Vi säljer bilar från Volvo, Renault, Dacia samt på vissa orter även Ford och Nissan.


Ekonomipartner

Ekonomi

Ekonomipartner startade 1999 för att samla administration och ekonomi i våra fordonsrörelser. I dag sköter vi funktioner inom redovisning, lön, växel och IT för såväl interna som externa kunder. Vi finns i Östersund.


Persson Invest Fastigheter

Fastigheter

Persson Invest Fastigheter förvaltar och utvecklar kontors- och affärslokaler. Stom­men består av de fastigheter som rymmer våra fordonsrörelser. Våra externa hyres­gäster finns huvudsakligen i Östersund.


Valbo Trä

Hyvleri

Valbo trä blev 2012 samlingsnamn för tre hyvlerier med Persson Invest som huvudägare och sedan 2017 som helägt. Vi levererar hyvlade trävaror till industrier och byggvaruhandeln. Våra hyvlerier finns i Edsbyn, Valbo och Skutskär.


Wist Last & Buss

Lastbilar & bussar

Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Wist Last & Buss. Namnet Wist har en historia som börjar i Trondheim 1932 och samlar numera vår rörelse med lastbilar och bussar av märket Volvo. Vi finns på 34 orter i Norge mellan polcirkeln och Stadhavet och i Sverige mellan Treriksröset och Mälardalen.


Persson Invest Skog

Skog

Persson Invest Skog förvaltar företagets skogsinnehav, som grundaren Sven O. Persson började bygga upp redan på 1920-talet. I dag består det av cirka 140 000 hektar som är viktiga för för­sörjningen av råvara till Persson Invests träindustrier. Skogarna finns i Jämtlands län.


JP Vind

Förnybar energi

Persson Invest äger och utvecklar vindkraft. Vi har bestämt oss för att vara med och bidra i omställningen till ett hållbart energisystem.

Fastigheter
Vind
Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB