Persson Invest Skog utökar sitt verksamhets­område

Persson Invest har sedan 2010 varit aktieägare i Bergvik Skog AB. Under 2018 träffade aktieägarna i Bergvik Skog ett avtal om att dela upp bolaget mellan sig där skogsinnehavet stod för det största värdet. Under det senaste året har processen pågått och tidplanen har hållit.

1 juni tillträdde vi de utdelade markerna från Bergvik Skog och nu pågår integrering av dessa i Persson Invests skogsverksamhet. Markerna är belägna i Härjedalen och norra Hälsingland. Den totala arealen är ca 32 000 ha. Med detta tillskott av mark så förvaltar bolaget nu ca 140 000 ha mark. 

I och med detta tillskott utökar vi vårt verksamhetsområde till att förutom Jämtland även innefatta både Härjedalen och Hälsinglands landskap. 

Verksamheten kommer att skötas från vårt kontor i Östersund med stöd av lokala underentreprenörer.


Fler nyheter från Persson Invest

Skog
Henrik Mårtensson, VD Persson Invest Skog AB

Henrik Mårtensson

VD / Skogschef

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB